top of page

Zasady pracy

 • Sesje terapeutyczne odbywają się raz w tygodniu i trwają 50 minut. 

 • Pierwsze spotkania mają charakter konsultacji, podczas których podejmuję decyzję o rozpoczęciu terapii oraz ustalamy jej cele i zasady psychoterapii.

 • W przypadku spóźnienia pacjenta sesja nie jest przedłużana i pobieram pełną opłatę za sesję.

 • ​Jeśli pacjent musi odwołać umówioną sesję (jakakolwiek przyczyna): 

  • jeżeli ​zrobi to nie później niż 24 godziny przed spotkaniem może poprosić o alternatywny termin/godzinę w danym tygodniu. Jeśli dysponuję takim wolnym terminem wtedy  nieodbyta sesja (w pierwotnym terminie) nie podlega pełnej opłacie

  • jeżeli nie dochowany jest termin 24 godzin lub nie dysponuję możliwością przełożenia sesji - każda odwołana sesja podlega opłacie.

  • zasady te dotyczą także mnie - jeśli muszę odwołać sesję. 

 • Jako psychoterapeuta jestem zobowiązany do utrzymania w tajemnicy informacji przekazywanych przez pacjenta podczas sesji i  nie ujawniania faktu korzystania z terapii osobom trzecim. Wyjątkiem – zgodnie z prawem – jest sytuacja zagrożenia życia pacjenta lub innych osób oraz fakt nadużyć/braku opieki/zaniedbania w stosunku do nieletnich dzieci/podopiecznych.

 • W przypadku współpracy z innymi specjalistami leczącymi pacjenta (np. lekarz GP, psychiatra) udostępniam tylko niezbędne informacje, których ujawnienie służy procesowi leczenia po wcześniejszej zgodzie pacjenta.

 

Przestrzegam kodeksu etycznego Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej oraz European Association for Psychotherapy.


bottom of page