top of page

Czym jest psychoterapia?

Psychoterapia to samodzielna dziedzina naukowa, która w ostatnich latach bardzo dynamicznie się rozwija w różnych kierunkach (modalnościach). Każde z podejść psychoterapeutycznych musi odpowiadać na kilka pytań: na czym polega zdrowie, jak rozumieć chorobę/zaburzenie, czym jest patogeneza (skąd bierze się dane zaburzenie w porównaniu z normą) oraz co leczy. Każde z podejść rózni się właśnie odpowiedzią na powyższe pytania. Różnice te dotyczą najczęściej nazewnictwa, podejścia do sposobów leczenia i samych technik psychoterapeutycznych. To wszystko jest ważne, jednak aktualne opracowania naukowe dotyczące psychoterapii pokazują jednoznacznie, że decydującem czynnikiem leczącym jest jakość relacji jaka nawiązuje się między pacjentem a psychoterapeutą. To ona ma decydujące znaczenie.

bottom of page