top of page
Jak pracuję

Jako psychoterapeuta integratywny łączę wiele podejść w celu lepszej diagnozy i pracy terapeutycznej. Podejście przeze mnie prezentowane w pracy z pacjentem posiada główny rdzeń, do którego włącza elementy innych podejść (modalności).


Głównym nurtem na jakim się opieram, jest psychoterapiia systemowa, którą uzupełniam o takie podejścia, jak: behawioralno-poznawcze, psychodynamiczne, psychosomatoterapię. W swojej pracy korzystam także z treningu uważności (mindfulness) i hipnozy. 

bottom of page